FÆLLES GAVEKORT TIL NYBORGS BUTIKKER, - ER OPHØRT.

I forbindelse med, at det blev besluttet at nedlægge bestyrelsen i Bureauet Nyborg, som Nyborg Handelsstandsforening var en del af, ændrer Bureauet Nyborg navn til VisitNyborg, hvor turisme- og eventrelaterede aktiviteter videreføres. Samtidig blev det besluttet at det fælles gavekort ophørte med at blive udstedt pr. 1. juni 2019.

Vær opmærksom på gyldigheden af dit gavekort.

Alle udstedte og gyldige gavekort kan naturligvis fortsat indløses i de butikker der hidtil har modtaget gavekortet. Gyldigheden for dit gavekort er tre år fra udstedelsesdato, som fremgår af dit gavekort.

Betingelser for indløsning af det fælles gavekort fremgår af selve gavekortet, men listes også herunder:

  • Gavekortet er gyldigt i tre år fra udstedelsesdato
  • Gavekortet kan ikke ombyttes til kontanter
  • Gavekortet skal indløses på én gang i én af de butikker der modtager gavekortet.
  • VisitNyborg tilbyder opsplitning af gyldige gavekort til flere gavekort, med en individuel værdi på minimum kr. 200,00 pr. gavekort. I så fald udløber gyldigheden på de nye gavekort dog altid 31. maj 2022, uanset hvornår opsplitningen foregår.

Hvor kan der så købes gavekort?

Nyborg har en lang række specialforretninger, hvor du kan handle. Her møder du veluddannede, kompetente og servicemindede ansatte og ejere, som alle vil give dig den bedste handelsoplevelse. Hos langt de fleste butikker kan du få udstedt gavekort til den pågældende butik eller butikskæde.