NYBORG HANDEL SÆTTER FOKUS PÅ

20.03.18

DANSKE BANK

Den gode kundeoplevelse

Den Danske Landmandsbank, som den op- rindeligt hed, blev stiftet i København i 1871. Allerede året efter, i 1872, åbnede banken en filial i Nyborg, og filialen blev dermed en af de første, der lå uden for København. Først i 1976 skiftede banken navn til det nuværende Danske Bank.

Det er dog ikke kun selve filia-len, der har rødder langt tilbage i byen, også direktør Jørgen Rosengaard har selv en lang og ubrudt forbindelse til byen (om dog ikke helt så lang). Han er vokset op på en gård ved Ul- lerslev, og begyndte som elev i filialen i Nyborg i 1981. I 2007, indtog han sin nuværende post som direktør: ”Der findes ikke mange adresser på Østfyn, som jeg ikke kender. Jeg er og bliver et bysbarn,” siger Jørgen med et glimt i øjet. Hans lokale tilknytning, afspejler sig også i hans deltagelse i lokale foreninger, som Nyborg Rotary Klub, og Østfyns Jagtforening.

Danske Bank er, til trods for sit meget nationale præg, alligevel også udpræget lokalt forankret, både i kraft af den lange histo- rie og tilknytning til byen, men også igennem sin støtte til de lokale foreninger og klubber: ”Selvom Danske Bank som helhed, gerne skal udstråle det samme uanset, hvilken filial man kommer ind i, så gør vi utroligt meget for at tage et lokalt ansvar på os. Det er vigtigt for os at give tilbage til det nære samfund, hvor vores kunder har deres liv og dagligdag,” fortæller Jørgen.

Og netop værdien i at give igen, viser sig i en del af de aktiviteter, som Banken løbende afholder: ”I uge 11, var vi ude på et par skoler, og undervise unge mennesker i øko- nomi, hvilket er noget vi gør løbende. Det er vigtigt at sige, at vi på ingen måde reklamererfor bankens virksomhed – dette drejer sig ude- lukkende om undervisning. De unge har behov for at se og forstå økonomi i virkeligheden. De skal have kendskab til, hvordan man opbygger sin private økonomi på en fornuftig og sund måde. Og ikke mindst lærer de faldgruber, der findes, at kende. Hertil er vores grundlæggende syn, at desto flere unge, der klare sig godt fra start, desto bedre er det for samfundet som helhed. Og heri oplever vi, at vi har et særligt ansvar for at hjælpe med den rette udvikling”. Siger Jørgen og fortsætter: ”Også i denne uge, kan man som ung kunde få glæde af to fore- drag vi afholder, det ene allerede i aften, som retter sig mod unge, der skal flytte hjemmefra. Det andet, er på torsdag d. 22 marts, hvor der er fokus på dét at være førstegangskøber.”

”Hvis jeg skal forklare bankens mis- sion i en sætning, så går den ud på: Den gode kundeoplevelse. I 2013 sadlede banken om, ef- ter at vi måtte indse, at der skulle en anderledes tilgang til, for at vi fortsat kunne blive ved med at være en bank, som så at sige var ”i høj kurs” hos vores kunder. Den ændrede tilgang skabte et nyt og afgørende fokus for os, hvor succes- kriteriet alene måles ud fra, hvor tilfredse vores kunder er. Den målsætning arbejder vi med, hver eneste dag. For vi skal blive ved med at udvikle os – det stopper ikke. Vi skal hver dag skabe en kultur og en adfærd igennem vores medarbejdere, som gør at kunderne opleveros som en troværdig finansiel partner. Jeg er ydmyg over for den opgave, men samtidig stolt af at være direktør i en filial, som faktisk scorer nogle af de bedste tal inden for kundetilfreds- hed i Danmark,” afslutter Jørgen Rosengaard med et stort smil på læben.

 

DANSKE BANK

20.02.18

EDC NYBORG

- Kom godt videre!

EDC har eksisteret siden 1971 og har i dag 230 selvstændige butikker rundt om i landet. En af disse er EDC i Nyborg, som har ligget
i byen siden 1980. EDC Nyborg dækker markedsområderne: Nyborg, Ullerslev, Ørbæk og Frørup.

Butikken flyttede ind i sine nuværende lokaler i 2015, og Ulrich Gammelholm, som er daglig leder i forretningen, er yderst tilfreds med deres placering i Korsgade:

-”Vi har jo fået en placering, der er en klar 5’er- vi ligger midt i hjertet af en driftig handelsby!” Siger han med en bredt smil, og fortæller videre om området: -”Nyborg har en central placering i landet, og så er vi velsignet med den smukkeste natur, med strand og skov, så tæt på. Der er ikke noget at sige til, at vi oplever at flere og flere ønsker at komme til Østfyn”.

For det går godt for området som helhed, der I de senere år har markeret sig med den højeste procentvise befolkningstilvækst på Fyn - i tæt konkurrence med Odense.

Ulrich er selv født og opvokset på Frørup/Ør- bæk kanten, og hans nye kollega Emilie Louise Skovgaard Gandrup, der begyndte i butikken i Januar, er også oprindeligt fra Nyborg:

-”Det har jo en hel del at sige for os som mæg- lere, at vi kender vores område til fingerspid- serne, så vi kan guide vores kunder og yde den bedst mulige service. Tryghed er et nøgleord, når man arbejder med boligsalg. Og derfor bliver vores lokale kendskab og tilknytning, særlig vigtig. Det er nemmere at have tillid til en, der selv har boet i området i mange år, og måske endda helt fra barnsben af.” Fortæller Ulrich og fortsætter: -”Her hos os gør vi meget ud af at få forståelsen med, når en handel igangsættes. Der er så mange følelser, der kan være i spil, når man enten skal sælge sit hus, efter 30 år, eller ligeså hvis man skal købe hus for første gang. Det er kæmpe store skridt at tage. Og derfor er det helt centralt at vores kunder kan have tillid til, at vi nok skal sørge for at alting kommer til at gå ordentligt til – og at vi evner at formidle tydelighed i alt, hvad vi foretager os”.

Når der spørges ind til, hvad der adskiller EDC fra andre mæglerforretninger, er svaret klart: -”Vi er ikke ejet af noget pengeinstitut, og derfor ikke nødvendigvis underlagt stram- me retningslinjer, der kommer højere oppe fra. EDC Nyborg er en del af EDC Kjær & Co med 7 butikker rundt om på Fyn. Men vores EDC hovedkontor, er faktisk noget som de oprindelige ejendomsmæglerbutikker rundt om i landet er gået sammen om at etablere, og herudfra opstod så EDC. Man kan sige vi er en slags omvendt franchise. Og det betyder også at vi kan være meget mere fleksible, og frie i vores tilgang.” Fortæller Ulrich.

”Det går som sagt rigtigt godt for Østfyn i disse år, så går man i tanker om at sælge, er tidspunktet måske det rette til slå et slag forbi butikken, og få en god snak. Vi står klar til at hjælpe dig godt videre.” Afslutter Ulrich med et stort smil.

EDC Nyborg

23.01.18

Imerco

Appatit på livet!!

-”Her hos os går vi meget op i at holde en god, men alligevel uformel tone. Både personalet imellem, men også overfor vores kunder. Kædens slogan er appetit på livet, og det efterlever vi hver eneste dag, med godt humør, højt til lo et, og glæde ved at kunne give den gode service.” Fortæller Carl Christi- ansen, der har været butikschef i Imerco Ny- borg siden 2013. Selve butikken har ligget på hjørnet af Kongegade og Gl. Torv, siden 2011, og har tidligere ha til huse i det nuværende Tinga Tango i Kongegade.

-”Hvis jeg skal beskrive, hvordan vi her i butikken skiller os ud, så er det især vores lokale forankring, der er vigtig at nævne.
For selvom jeg måske engang imellem har lidt demens og ikke kan huske alle kunderes navne, så husker vi deres ansigter og behov. Og så bliver det jo ikke længere, at folk går i Imerco og handler – nej så går de ned til Carl og handler.” siger Carl med et glimt i øjet, og fortsætter: -”Og det er sådan det skal være, når man be nder sig uden for storbyerne. Men når det så er sagt, så ved folk jo så samtidig også, at de kan forvente en bestemt kvalitet og service her pga. vores brand.”

Og kæden Imerco, trives godt. I sensomme- ren sidste år, opkøbte kæden 25 butikker af en af de største konkurrenter – og således er det gået til at Inspiration, snart vil blive lanceret som Imerco Home butikker.

-”Det giver da en vis stolthed, at være en del af noget, der er større, og noget som klarer sig godt. På den måde kan jeg godt lide at være en del af Imercokæden. Dét der dog er vigtigst for mig, er at jeg glæder mig til at komme på arbejde, og at give vores kunder de gode oplevelser. Glæden ved en gensidig god handel, det er dét, der gør, at jeg brænder for mit job. Alt det jeg gør, skulle jo netop gerne give kunderne appetit på livet, i form af gode produkter til gode priser, solgt med den rette rådgivning, et smil på læben – også måske også med en kvik bemærkning i ærmet”. siger Carl og griner.

Foråret for butikken, byder bl.a. på en fag- prøve for deres elev Sabrina Hansen, og det kommer også til at betyde lidt for kunderne: ”Jeg kan godt lide at vi har mulighed for at uddanne nogle gode fagfolk til branchen, og derfor gør vi også her i forretningen lidt ud af, når vores elever skal til fagprøve. I denne omgang kommer Sabrina til at skulle stå for en række særligt gode tilbud på Evatrio gry- der/pander, og hun vil også kigge nærmere på kundetilfredshed. Og netop i forhold til kundetilfredsheden, så vil jeg gerne sige til vores kunder, at de skal huske at de jo altid er velkommen til at komme med konstruktiv ris og ros. Det er så meget nemmere for os, at blive ved med at yde den gode service, når vi kender både de gode og de dårlige oplevel- ser. Selvfølgelige kan der komme et ønske vi har svært ved at  efterkomme, da vi også har leverandørkrav til f.eks. reklamationer at tage hensyn til – men vi er altid klar på at udvikle os, og blive bedre!” Afslutter Carl.

Imerco

09.01.18

DSB Kursuscenter

DSB Kursuscenter -”Følelsen af at komme hjem”

”Vi vil gerne gi’ vores gæster noget ekstra – det er oplevelsen der tæller, og som er med til at de kommer igen. Og det er ekstremt vigtigt ikke at glemme, at følelser er essensen i enhver oplevelse. Følelsen af at komme hjem – det er det vi e erstræber, at vores gæster skal opleve og mærke, når de er her hos os”.

Sådan forklarer René Nygaard, den grund- læggende kundeservicetankegang hos DSB Kursuscenter, som han og hans ansatte arbej- der ud fra hver eneste dag.

”Vi kender det jo alle sammen selv, at når vi kommer til et sted, som vi ikke har været før, så bliver vi nogen gange utrygge. Vi er, her på stedet, meget opmærksomme på at vores gæster føler, at vi ser dem og deres indivi- duelle behov. Alle medarbejdere involverer sig i vores gæsters ve og vel, og ingen bliver overladt til sig selv,” fortæller René.

René har været leder af stedet i 17 år, og har derfor været med i næste alle årene, hvor kursuscentret har været åbent for alle. Han møder dog stadig folk, der ikke er klar over at stedet ikke kun er for DSB’s egne ansatte:

”Kursuscentret er ejet af DSB, og det har det været i over 50 år. Men fra omkring år 2000 overgik det til at blive et åbent kursuscenter
– hvor alle kan booke sig ind. Vi holder både dagkurser, overnatningskurser og rmafester. Vi har 48 nyrenoverede værelser, 2 lejligheder og 2 suiter med spa. Desuden har vi også fået ladeanlæg til elbiler, som står til vores gæsters a enyttelse.
Vi har i den sidste tid også arbejdet en del med igen at åbne mere op for private fester. Og her i det nye år, vil vi derfor igen have mulighed for at tilbyde at arrangere bryl- lupper mv. Dog ud fra nogle lidt mere faste rammer, som vi sætter op. Men vi forsøger naturligvis altid at imødekomme vores gæ- sters ønsker.”

Udover at være et kursuscenter med plads til ca.100 gæster og som har en fast forankret og meget lang historie, samt ikke at forglemme nogle skønne omgivelser, med en fantastisk udsigt over Storebælt, så er det måske ikke alle, der ved at René og hans team også tilby- der fester og kurser ”ud af huset”.

”Den største og vildeste opgave vi endnu har stået for, var Lindøvær ets afslutningsfest for deres ansatte. Der kom 3000 mennesker – og festen foregik i en af vær ets haller, hvor der hverken var køkken, varme eller borde og stole. Der var stort set ingenting. Men vi k det til at ske, med bl.a. god hjælp fra NGIF’s Koncertudvalg. Det er en begivenhed, der stadig huskes med begejstring – og minder mig den dag i dag om, at være åben overfor hver en gæst der, der kommer til os med deres ideer og ønsker. Det skal være som de gerne vil have det.” afslutter René med et stort smil.

 

DSB Kursuscenter

19. December

Kvickley

”Kvickly Nyborg - Forrest i udviklingen”

Kunderne i Kvickly er blevet mødt af den samme butikschef de seneste 11 år. Søren Nielsen har det det daglige ansvar og overblik i supermarkedet. Før Kvickly blev til Kvickly, var den slet og ret kendt som Brugsen, og Nyborgs beboere har ha glæde af byens brugsforening i mere end 30 år. Før den nu- værende beliggenhed på Dronningensvej, lå den noget mindre butik i Nørregade. Selvom Kvickly i dag er en del af Coop, er den i høj grad stadig en medlemsforening, drevet af et ønske om at tilbyde kunderne de bedste varer og den bedste service.

Søren, der bor i Odense og har en baggrund i slagterfaget, fortæller om Kvicklys mission om at være kundernes vejleder, når det kommer til ansvarlig forbrugeradfærd: -”Vi har mange mærkesager, og vi ønsker at gå forrest. Man er nødt til at træ e nogle valg, nok i større grad i dag end førhen, hvis vi vil engagere forbrugerne til at være ansvar- lige. Vi vil jo gerne have, at folk spiser bedre, F.eks. står økologiske varer for en stor del af omsætningen i dag, og langt de este kunder foretrækker kvalitet fremfor kvantitet. Men det kan også dreje sig om madspild, kemi i varerne, afska else af buræg og dyrevelfærd.” Fortæller Søren, og fortsætter:

- ’Det er hårdt at træ e valg, for når man tilvælger noget, vil man altid fravæl- ge noget andet’. Søren understreger at Kvickly både gennem den ugentlige tilbudsavis og digitalt på nettet, går meget op i at være til rådighed for kunderne og en synlig formid- ler: ”Vi informerer f.eks. om den bedste måde

Kunderne i Kvickly er blevet mødt af den samme butikschef de seneste 11 år. Søren Nielsen har det det daglige ansvar og overblik i supermarkedet. Før Kvickly blev til Kvickly, var den slet og ret kendt som Brugsen, og Nyborgs beboere har ha glæde af byens brugsforening i mere end 30 år. Før den nu- værende beliggenhed på Dronningensvej, lå den noget mindre butik i Nørregade. Selvom Kvickly i dag er en del af Coop, er den i høj grad stadig en medlemsforening, drevet af et ønske om at tilbyde kunderne de bedste varer og den bedste service.

Søren, der bor i Odense og har en baggrund i slagterfaget, fortæller om Kvicklys mission om at være kundernes vejleder, når det kommer til ansvarlig forbrugeradfærd: -”Vi har mange mærkesager, og vi ønsker at gå forrest. Man er nødt til at træ e nogle valg, nok i større grad i dag end førhen, hvis vi vil engagere forbrugerne til at være ansvar- lige. Vi vil jo gerne have, at folk spiser bedre, F.eks. står økologiske varer for en stor del af omsætningen i dag, og langt de este kunder foretrækker kvalitet fremfor kvantitet. Men det kan også dreje sig om madspild, kemi i varerne, afska else af buræg og dyrevelfærd.” Fortæller Søren, og fortsætter:

- ’Det er hårdt at træ e valg, for når man tilvælger noget, vil man altid fravæl- ge noget andet’. Søren understreger at Kvickly både gennem den ugentlige tilbudsavis og digitalt på nettet, går meget op i at være til rådighed for kunderne og en synlig formid- ler: ”Vi informerer f.eks. om den bedste måde at behandle grøntsager på, hvordan vi støtter ka ebonden, holdninger til tekstiler og meget andet”.

 Med Søren i spidsen har Kvickly – og den meget aktive bestyrelse – udviklet en del arrangementer, som vokser i popu- laritet. Loppemarkedet om sommeren er et stort tilløbsstykke, og vinsmagningen, som kommer igen til foråret, forventes også at blive endnu en succes. Men det mest besøgte arrangement er Julebryg-smagningen. ”Vi havde 200 gæster i år. Der er opstillet stande med forskellige øl, Albani er tilstede med nissepiger, og så er Refsvindinge og Ørbæk bryggerier selvfølgelig repræsenteret, som de lokale specialiteter. Det er nok Fyns største”, fortæller Søren med et smil på læben.

Om at yde god service, siger Søren: ”Vi skal leve op til kundernes forventninger, sørge for at have varer nok. Tilbudsvarerne skal være til rådighed og så skal kunderne selvfølgelig mødes med masser af smil og venlighed og så har vi jo vores Facebook-side med over 5000 følgere. Her kan vi direkte kommunikere med vores medlemmer, og modtage ros og ris”.

Afsluntingsvis ønsker Søren, alle borgere i Nyborg en glædelig jul og et godt nytår. -”Vi skal huske at passe på hinanden i al travlheden, som vi mærker ekstra meget i december. Og så som en sidste praktisk de- talje - vil jeg gerne opfordre vores kunder til at a ente deres mange pakker i hverdagene”. slutter han med et glimt i øjet.

Kvickley

28.november

H&M

H&M i Nyborg ”Vi er >et< team!”

Tabita Bay Nielsen har arbejdet for H&M i 16 år og var med til at starte afdelingen i Nyborg op tilbage i 2012. Hun er netop i år kommet tilbage, som butikschef , efter at have været en kortere periode i en afdeling i Odense: -

”Jeg bor i Aunslev med min familie, og så er det altså bare rart at arbejde i Nyborg, som ligger så tæt på – og jeg er vild med vores lille afdeling her. Jeg har de bedste kollegaer man kan forestille sig. Vi har et værdisæt, vi arbejder efter i det daglige, men det der passer særligt godt på os, her i butikken, er at:
”Vi er >et< team”, fortæller Tabita.

At sammenholdet er stærkt i forretningen er man heller ikke i tvivl om, når man møder nogle af de øvrige ansatte: 

-”Vi er som én stor familie her i huset. Vi hjælper hinanden i det daglige, så meget vi overhovedet kan. Og det sammenhold tror jeg i høj grad, at vores kunder kan mærke.” Siger Bitten Holmbøl, der har arbejdet for H&M i 10 år.

-”H&M er jo en virksomhed, der bygger på et værdisæt, som går helt tilbage til den første butik i 1947. Vores fælles værdier er baseret på respekt for individet, og vores drivkraft er troen på mennesker og ønsket om altid at overgå vores kunders forventninger. Så vi prøver altid at gøre noget ekstra for kunden. Vi er en butik, hvor folk kan få lov til i ro og mag at finde deres varer – men vi er altid klar til at hjælpe, hvis nogen har brug for det. Her op til jul har vi f.eks. Mange bedsteforælder, der gerne vil have hjælp til gaverne til børnebørnene – og det synes vi jo kun er både rart og hyggeligt, at kunne være der for dem.” siger Tabita, med et stort smil, og fortsætter:

- ”Vi går meget op i at vores kunder får den helt rigtige shoppingoplevelse – og med vores brede udvalg af både basisvarer og de nyeste trends, har vi fokus på at inspirere vores kunder til at finde og dyrke deres egen, personlige stil. ” Afslutter Tabita.

H&M

14.november

Butik Helle

En ganske ung Helle Jørgensen, kom i en alder af 22 år, til byen for at bestride stillingen, som butikschef hos det gamle Kretzschmar. Det blev til begyndelsen på en lang fortælling - for Helle er der nemlig stadigvæk. Men med den forskel at titlen; butikschef nu er skiftet ud med ejer. Tilbage i 2007, overtog Helle nemlig forretningen, og gjorde den til hendes helt egen Butik Helle. Facaden blev renoveret, og lokalerne fik en kærlig hånd. Stedet gennemgik en forvandling, som også i dag kan opleves i det store udvalg af mærker, som dametøjsforretningen i 2 etager, tilbyder sine kunder: -”Vi har jo mærker som Cream, One Two, Cecil, Margit Brandt og ikke mindst LauRie. Særligt det sidste mærke er en af vores største leverandører. Og hvad måske ikke alle ved er, at de faktisk er et tøjmærke, som sætter alt ind på at være bæredygtige. Så er man på udkig efter tøj, uden kemikalier i, eller at man vil sikre sig at der ikke ligger børnearbejde forud for produkterne, ja så er LauRie, et godt bud. Deres slogan er også: It’s got to feel right. Og det kan vi virkeligt godt identificere os med her”. Siger Helle, med et stort smil på læben. Helles engagement, er ikke til at tage fejl af. Udover at have en stor faglig viden om, og interesse for branchen, hvor hun på messer løbende holder sig opdateret om alle de nye tendenser og mærker, så handler hendes passion i særlig høj grad også om den personlige kontakt til hendes kunder. Man kan stort set altid finde hende i butikken, og som oftest i fuld gang med at hjælpe en trofast kunde. Med andre ord, så er der en grund til at butikken har taget navn efter indehaveren: -”Jamen jeg brænder jo altså bare for det her og det har jeg gjort i over 30 år, så det holder jeg ikke op med lige foreløbigt. Og så har vi jo bare de bedste, og mest loyale kunder man kan forestille sig - og det betyder jo også at vi kan huske, hvad mange af dem har i klædeskabet derhjemme, og så der ligesom en rød tråd i det hele. At følge mine kunder på den måde, det betyder meget for mig” Siger hun ydmygt, og fortsætter med at fortælle at de i forretningen indimellem oplever at kunderne ringer ind på forhånd, for at sikre sig at bestemte medarbejdere er på arbejde, når de skal gøre deres tøjindkøb. -”Det hele handler om relationer – det er det god kundeservice bygger på. Og det gælder jo også selvom det er en helt ny kunde, som aldrig har været her før. For så handler det om at lære hinanden at kende og derudfra bygge noget nyt og godt op sammen.” Og netop dét med at ”være sammen” om tingene, er noget Helle går meget op i. -”jeg har bare et super godt personale – at vi alle løfter i flok, det er den gyldne regel her. Men jeg vil faktisk også sige at samarbejde uden for butikkens rammer er vigtige. Jeg ønsker virkeligt det bedste for alle mine kollegaer rundt om i byen, og tror på, at vi ved at stå sammen, også i kraft af en stærk handelstandsforening, meget lettere imødegår de udfordringer, som detailhandlen indimellem oplever. ” Afslutter Helle i en opfordrende og positiv tone. 

Butik Helle

31. oktober

Baggi

Tidligere var forretningen kendt under navnet Bison – en taske- og lædervareforretning, der har ligget i Nyborg siden 1933. Lars Skinbjerg Pedersens forældre købte Bison i 1990, og Lars overtog den selv i 2001. I 2004 blev navnet ændret til BAGGI – som også de øvrige forretninger i både Rosengårdscentret og i Tarup Center, hedder. Udover at sælge lædervarer, tasker, og rejseartikler, forhandler butikken i Nyborg også lodsedler til varelotteriet og landbrugslotteriet. Lotterier, hvor en del af overskudet går direkte tilbage til det lokale foreningsliv.

Helle Stage, der er butiksbestyrer i Nyborg, er vild med at have det daglige ansvar for butikken: -”Det er mit lille barn det her – selvom det ikke er mig der ejer den. Så er jeg bare meget opsat på, at det hele skal gå godt. Mit engagement bliver selvfølgelig heller ikke mindre af, at have en chef, der udviser stor tillid til os. Lars stoler på at vi gør vores bedste. Og så får man jo virkelig også bare lyst til at give den en ekstra skalle.” Fortæller Helle.

Når man træder ind i den lille forretning i Vægtergade, er man heller ikke i tvivl om, at der i høj grad er er tale om engagement og ekspertise hos personalet – og at der gøres en ekstra stor indsats for at få kunderne til at føle sig mødt:
-”God kundeservice for os er genkendelighed. Vi er gode til at få den personlige dialog i gang med kunderne, som gør at de husker os og kommer igen. Og vi kan gensidigt også huske dem. Når folk så har et spørgsmål ang. en taske eller tilsvarende – ja så det jo ofte her de kommer. Fordi de kender os, og er trygge ved vores råd og vejledning. Jeg havde f.eks. en, som skulle bruge en læderrem til en kuffert, der skulle sidde på en rigtig gammel bil med åbent baggagerum. Og der måtte vi hen og bestille nogle livremme hjem i de rigtige mål, som kunne holde til vind og vejr. Jeg fik virkelig en god snak med kunden og han gik bare 100% tilfreds fra butikken.
Det er fedt at man virkeligt kan hjælpe folk sådan. Og det er dét, der gør det værd for folk at handle i en mindre by som Nyborg. Vi husker vores kunders ansigter, og gør alt hvad vi kan for at hjælpe dem. ” Siger Helle stolt.
”Her hos os kan man få de nyeste varer – vi har alt i lædertasker og rejseartikler, og ikke mindst skoletakser. Vi hjælper børnene med at finde den helt rigtige slags, som både falder i smag, og som er god for deres ryg. Og til de voksne, har vi mærker som Adax og Gabs. Mfl. Og det vi ikke lige har på hylderne i dag, det kan vi bestille hjem, så kunden kan have det i næste uge. Sidst men ikke mindst skal folk huske at vi faktisk også har to webshops: BAGGI.dk og Trendybags.dk, hvor man også altid kan gøre en god handel.” Afslutter Helle med et stort smil.

BAGGI

17. oktober

Hvidt og Frit Nyborg

”Man kan aldrig give for meget service” Sådan beskriver Jan Toftegaard, ejer af Hvidt og Frit, sin forretnings motto.

Jan der har boet i byen siden han var 13 år, og altid har været en aktiv del af lokalsamfundet og byens sportsforeninger, er oprindeligt udlært i butikken for 33 år siden. Han overtog den selv for 17 år siden, og har derfor stort set hele sit liv beskæftiget sig med at sælge hvidevarer, og køkkener i Nyborg. Forretningens renomme, strækker sig efterhånden også længere ud end kommunens grænser: ”Vi er i Odense mindst en gang om ugen med en god vognfuld enheder og hver 6 uge pakker vi bilen og kører en tur over broen, og leverer til en række kunder på Sjælland. Jeg har sågar en fast kunde i Rågeleje”, fortæller Jan og griner.

Hans egen forklaring på, hvorfor folk fra nær og fjern kommer for at handle i hans butik og ikke mindst bliver ved med det igen og igen, er enkel: ”Vi er meget bevidste om at vi skal være konkurrencedygtige med nettet. Vi sælger til den rigtige pris, og samtidig gør vi os utroligt umage for altid at give service i top- der er ikke noget der hedder for meget service her. Mine ansatte forstår dette til fingerspidserne, og lever og ånder for forretningen som var det deres egen. Oven i det, har vores skift til kæden Hvidt og Frit, gjort det muligt at give 4 års garanti på 80 % af alle hvidevarer. Og når vi så også leverer direkte til folks hoveddør, eller tilmed installerer enheden og tager den gamle med igen – så er der ikke rigtig nogen grund til ikke at handle hos os”, forklarer Jan.

”Vi har selvfølgelig også kunder, der har købt varer der ikke lever op til deres forventninger eller som går for hurtigt i stykker. Det er jo så netop der, hvor vi skal være skarpe. Alle kan sælge en vare – men det afgørende er, hvordan du håndterer en potentiel konflikt - og sørger for at få løst kundens problem. For kan du få vendt en negativ oplevelse til en positiv, bare ved at lytte, og være indstillet på at deres problem skal løses – jamen så har du måske denne kunde for livstid – og måske fortæller denne kunde sine venner, kollegaer og familie om din forretning”, siger Jan med et glimt i øjet og fortsætter med at fortælle, hvordan han synes at han har nogle af de bedste og mest loyale kunder man kan forestille sig.

”Jeg vil gerne opfordre byens borgere til at give os lokale forretninger chancen for at komme med et godt tilbud – og som måske endda kan slå det, der er blevet set på nettet, fordi vi udover en konkurrencedygtig pris også har mulighed for at yde så meget mere service oveni”, afslutter Jan.

Hvidt og Frit Nyborg

3. oktober

Jyske Bank


Nærvær og forkælelse

Jyske Bank har netop i juli i år fejret sin 50 års fødselsdag, som afdelingen i Nyborg i høj grad også sørgede for at markere ved Open By Night – med en lækker sportsvogn på gaden og brunsviger til de lækkersultne, samt ikke at forglemme, at de stod klar med et korps af glade kunderådgivere, der ikke var blege for en snak med de interesserede. Denne måde at gå i øjenhøjde og forkæle sine kunder på, er en meget god overordnet beskrivelse af afdelingen i Nyborg, hvor de seks ansatte, med afdelingsdirektør Jens Kruse i spidsen, arbejder ud fra nogle helt konkrete værdier.
-”I vores afdeling prøver vi virkelig på at forholde os aktivt til de værdier, som er generelle for hele Jyske Bank. Nærværet med vores kunder er særdeles vigtigt – men også overfor hinanden, medarbejdere imellem. Desuden ønsker vi at udvise ligeværdighed, at have en åben og imødekommende kommunikation, og sidst men ikke mindst at have en uhøjtidelig atmosfære her i banken. Især med det sidste mener vi selvfølgelig at vores rådgivning er særdeles seriøs – men vi forsøger bare at tage det formelle og stive ud af vores relation til kunden, så kunden kan føle sig rådgivet og hjemme hos os”, fortæller Jens.
Han fortsætter med stolt at vise bankens lokaler frem, der bl.a. indeholder kaffebar, mødelokaler med f.eks. en flyvinge som bord og moderne fladskærme.
Udover at være en nærværende bank, fortæller Jyske Bank også historien om at være boligejernes bank:
-”Det handler om, at vi har nogle helt særlige prioritetslån at tilbyde, som indeholder noget af det bedste fra de normale lånetyper, der ellers findes. Samarbejdet med BRFkredit har betydet, at Jyske Bank kan tilbyde boligejerne en fuld palette af boligprodukter på meget fleksible og fordelagtige vilkår. Eks. kan nævnes F1 lån, hvor man genforhandler renten hvert år, og således kan man indfri til kurs 100 med kun 5 dages varsel. Vi er faktisk også blevet kåret som bedst i test – hvis man sammenligner, hvad en typisk familie får ud af sin bank.”, fortæller Jens med glæde i stemmen.
-”Vi forsøger desuden, her i vores afdeling, at have en stærk lokal forankring. Og derfor støtter vi også forskellige lokale foreninger og initiativer med mindre sponsorater, t-shirts og gaveartikler”, siger Jens Kruse.
At afdelingen forsøger at huske alle, og især at møde deres kunder, der hvor de er, afspejler sig i en hel række af bankens serviceydelser, som indeholder alt fra fleksible tidspunkter for kundemøder uden for åbningstiden til, at der gives gaver i form af vin eller chokolade til de kunder, der fylder rundt. De små er heller ikke glemt, hvor der både er fødselsdagsgaver til de 1-6 årige, samt en skolestartsgave.
”Vi vil sådan set bare gerne være en del af familien hos vores kunder og ønsker på den måde den langvarige relation.” afslutter Jens.

Jyske Bank Nyborg

19. september

Tiga Tango

Tilbage i 2012 startede Anette Langholm Tinga Tango i Nyborg. Siden da har butikken kun haft vokseværk. Så sent som sidste år blev en væg brudt ned og Tinga Tango Kids blev født; - ”Jeg synes at vi har modtaget utrolig stor og god opbakning fra alle kanter – og det er jo bare dejligt, når man prøver på at skabe noget, at der så er en helt hær af positive mennesker i ryggen på en.” Siger Anette ydmygt. Når man kigger lidt nærmere på hovedpersonen, så bliver man hurtigt klar over, at det ikke kun er en almen interesse for design, der ligger til grund for Tinga Tangos tilblivelse. Bag forretningen er der nemlig en kreativ ildsjæl, som har prøvet lidt af hvert. Anette er oprindeligt uddannet reklametegner, og har siden 80’erne arbejdet med design. Først på reklamebureau i Odense, Århus, og København, siden som tegner for Egmont, og sidst men ikke mindst som indehaver af sit eget galleri i København. Ved siden af Tinga Tango, arbejder Anette også stadig med indretnings- og designprojekter for virksomheder. - ”Da jeg havde galleriet, så mødte jeg jo min mand. Og han var landmand, og ja så gik turen jo hurtigt hjem til Tårup på Fyn igen – for jeg kommer jo faktisk selv fra Tårup. ” Siger Anette og forklarer grinende at Nyborg var stedet, hvor hun slog sine folder i sine helt unge dage. Det er måske Anettes baggrund som galleriindehaver, der spiller ind, men i hver tilfælde kan enhver, der besøger forretningen se, at vægge og hylder bugner af specielt kunsthåndværk, smykker, møbler, malerier og meget andet. - ”Det specielle her, er jo at du kan finde nogle vare hos os, som du ikke kan finde andre steder. Vi har utroligt mange små kunstnere, der udstiller og forhandler deres ting igennem os. Det jeg leder efter, når jeg skal finde de rigtige ting til butikken, er ting med kant og sjæl – og så er det selvfølgelig sjovt, hvis det også er unika ting – men det er faktisk ikke det vigtigste. Det vigtige er, at det er noget kunderne kan lide, og bliver særligt glade for! Det er deri unikaet ligger. ” Forklarer Anette. Når der spørges til, hvad god kundeservice er, så er svaret lige til for Anette: - ” Det skal være hyggeligt at komme i Tinga Tango – og folk skal kunne gå rundt og nyde de ting vi har. Og så det mindre vigtigt om de, hver gang de er her, går ud igen med bugnende poser – så længe de har haft en god oplevelse og følt sig velkommen, og godt vejledt.” Afslutter Anette.

Tinga Tanjo

6. september

al Ponte

I en stemningsfuld lille forretning i den ene ende af Mellemgade i Nyborg, står Helle Svansø og tager imod hendes gæster i al Ponte. 
”Gæst” er nemlig det helt rigtige ord at bruge – for selvom man handler i butikken, og ikke sætter sig ned, så er der alligevel en stemning af, at man er gæst i Little Italy, som også er forretningens efternavn. I weekenden er der altid mulighed for at smage på udvalgte vine og specialiteter, og desuden købe et stykke håndmalet keramik, med hjem. Alt sammen importeret direkte fra Italien. -”Vi går meget op i at finde de helt rigtige produkter til butikken.” Fortæller Helle, der snart har haft butikken i et år.

- ”Det hele begyndte faktisk da min mand og jeg en aften sad på Roeds, for godt 2 år siden. Vi fik øje på garnbutikken overfor med de hyggelige grønne markiser og straks faldt snakken på de fantastiske steder vi har besøgt i Italien. Og så kom ideen om at bringe Italien her hjem til Nyborg. Min mand havde jo allerede på det tidspunkt en import virksomhed, og på den måde så vi muligheden i at lade nogle af de vare få plads i en fysisk forretning. Og så blev al Ponte født.”

-”Vi har virkeligt forsøgt at tage stemningen fra den italienske landidyl med ind. Det er vigtigt for mig, at kunderne, udover at de kan lide produkterne, også synes det er et rart sted at komme. Italienere har en vis ro og afslappethed, som vi godt kan lære noget af. Vi har nok af stress og jag i hverdagen – og så skal det altså bare være hyggeligt og afslappende at handle ind.  Uanset om det så er en gave man er ude og købe, eller om det er noget lækkert til en selv. ” Siger Helle eftertænksomt.

-”Eventyret”, som Helle selv beskriver det som, foldede sig ud d. 25 oktober sidste år, hvor butikken slog dørene op for første gang. Hun forklare, at det til trods for, at hun var helt ny i at skulle drive en forret ning, at så har det gået over al forventning: 

-”Det er sjovt, hårdt, og udfordrende – men mest af alt har det bare været fantastisk. Altså den gang jeg tog beslutningen om at starte en forretning, så tænkte jeg det nok sådan lidt Pippi-agtigt >> at jo, selvfølgelig, det skulle jeg nok kunne klare<<. Men det er klart, at jeg ikke kunne have gjort det uden nogle virkeligt gode mennesker til at støtte og hjælpe mig. Og her taler jeg både om min egen familie og venner, men i høj grad også om alle de glade kunder, der bare er de bedste kunder man kan forestille sig! Også byens øvrige forretninger har taget utroligt godt imod mig og givet mig gode råd. Så TAK for det! Jeg kan kun håbe på, at der i fremtiden er flere der har mod på at starte butik i Nyborg”, afslutter Helle ydmygt, og smiler varmt.

al Ponte hjemmeside

23. august

Cafe Anthon

Byens mødested

-”Tit og ofte, så hører man folk have følgende samtale: >>Hvor er du henne – jamen jeg sidder på Anthon<< - Og så ved alle folk, hvor dét er henne. Café Anthon, er byens mødested. Det er her folk kommer uanset om de er unge, eller gamle. Jeg vil nærmest sige at Anthon er en slags institution i byen. Den har ligget her i så mange år, så det for mange føles som ”altid”. Helt konkret har Anthon bestået i godt og vel 26 år”. Fortæller Jane Pedersen, der overtog stedet efter Jim Wichmann tilbage i 2009.

Tidligere var Jane daglig leder af en café i København, men blev inspireret til at købe Café Anthon pga. den helt særlige beliggenhed:
 

 

-”Anthon ligger jo perfekt, lige midt i det hele – folk kan svinge omkring os i deres frokostpause, eller mellem to møder. Mange vælger faktisk også at holde eftermiddagsmødet hos os. Så kan de slikke solskin, med lidt køligt at drikke, imens dagsordenen vendes. Før min tid var stedet jo også kendt – især som et godt spillested i byen. Da jeg kom til, kom der lidt mere fokus på maden, og lidt mindre på musikken. Den er vi dog ved at tage mere ind igen, for folk bliver jo glade i låget, når der er musik – det kan vi jo se.” Siger Jane og smiler, og påpeger dog samtidig at de fremover også gerne vil udvikle køkkenet endnu mere.

-”Vi er en lille familie hernede. Og det er også det jeg tror at vores kunder oplever. At der er et stærkt sammenhold bag disken, som giver god stemning, og som skaber den gode service. Jeg plejer altid at sige til mine ansatte, at vi skal behandle folk som vi selv gerne vil behandles, når vi går ud. Og det er det, der er nøglen til både at sikre ordentlig service – men også at det bliver gjort med et smil. Og smilet, det er det folk tager med sig, når de går igen,” siger Jane.

Anthon er kendt for sine mange traditionsrige aktiviteter – sommerlørdagene nydes i bestemte weekender, til tonerne af sprød musik , ligesom mange af byens borgere lægger et visit forbi ved juletid, og særligt d. 23 dec., hvor gamle skolekammerater, kollegaer og venner, mødes til en svingom og en julebryg. ”Anthon er til for alle – og så længe vi har gæster, holder vi åbent”, afslutter Jane med et glimt i øje

 

​​Cafe Anthon c/o hjemmeside

4. juli

Hotel Villa Gulle

Den enkelte gæst i centrum

Gulle Simonsen - eller bare Gulle, som de fleste i Nyborg kender hende – holdt 20 års jubilæum i august sidste år. Hotel Villa Gulle har været og er stadig en fast del af mange nyborggenseres traditioner. Hvad end det drejer sig om forretningsmødet eller fætterkusine festen, så danner Hotel Villa Gulle rammen. Og om sommeren er det især de udenlandske turister, der gæster stedet, fra nær og fjern.

 

 


”Vi har naturligvis mange europæiske turister der er på bilferie: Holland, Tyskland, Sverige, osv. – vi er et fast stop på deres rejse, hvor de måske skal køre fra Sydtyskland, og så videre til Sverige – så skal de lige ind og sove hos os. På den måde har vi mange stamgæster, og de taler mange forskellige sprog Fortæller Gulle.

Når man træder ind i receptionen så mødes man af tændte stearinlys, afslappet baggrundsmusik, og en smilende Gulle bag skranken, der straks viser vej til de hyggelige og meget traditionelle lokaler, hvor man næsten føler sig hensat til en anden tid

Hos os er det gæsten der er i centrum. Det er så vigtigt for os at gæsterne har det godt. Vi forsøger at skræddersy alt efter deres behov. Det er måske også derfor at vi har en del gæster der kommer her efter de har været igennem et sygdomsforløb. De giver ofte udtryk for, at der er en så rar atmosfære her, at de kan slippe deres bekymringer og bare rekreere sig. Og det er vi naturligvis utroligt glade for”. Siger Gulle med ydmyghed i stemmen.

Da der spørges til, hvorfor Gulle selv tror at folk kommer igen og igen, fortæller hun.
Da stedet blev renoveret for få år siden, blev der gjort et stort stykke arbejde i at bibeholde den originale stil. For det er sådan at folk gerne vil have det. Her skal der ikke stresses og jages - selvom vi godt kan have travlt, så insisterer vi på at gøre tingene i et menneskeligt tempo. Vi forsøger os på at have stor empatisk og medmenneskelig forståelse for alle vores gæster, og naturligvis også hinanden. Ligesom gæsterne skal have det godt, så skal medarbejderne også have det. Og sådan noget kan vores gæster mærke – de kan føle sig hjemme her, fordi her altid er en rolig og tryg stemning, og som måske også emmer lidt af en anden tid, hvor tingene ikke gik så stærkt. Dermed ikke sagt at vores faciliteter ikke er moderne – for vi har såmænd alt det moderne teknologi – men vores ånd her på stedet, drøner ikke derudaf – her tager vi os tid til også at stå stille og nyde øjeblikket.

Hotel Villa Gulle Hjemmeside

21. juni

Loppetjansen i Nyborg

I begyndelsen var vi lidt ligesom Clausens dyrehandel fra ”Huset på Christianshavn” – lille bitte butik, med alt for mange varer, og drevet fra hjemmeadressen” Siger Stine Knudsen med et stort grin (indehaver af Loppetjansen i Nyborg).

Loppetjansen begyndte tilbage i 2003 som webshop, der solgte loppemidler (heraf navnet), og havde samtidig også en fysisk butik med hundesalon. Det lille gesjæ udviklede sig dog hurtigt derfra, og har ha ere adresser i byen - ”Nu har vi bare fået den mest perfekte beliggenhed. For når folk er inde og købe ind i Netto eller Kvickly, så kan de jo også lige så godt købe ind til kæledyret hos os.” Siger Stine.

Stine er selv oprindeligt udannet i økonomi og indkøb, men fattede hurtigt interessen for sin mor, Karin Knudsens, lil- le forretning: - ”Da jeg var arbejdsøgende, lige da jeg var færddiguddannet, så sad jeg tit hos Karin, imens hun klippede hunde, og k en kop ka e. Og så blev jeg bidt af at sidde og følge med i købene på webs- hoppen. Før jeg vidste af det, var jeg en integreret del af virksomheden, og det var resten af familien sådan set også. ” I 2016 overtog Stine så forretningen fra sin mor, der dog stadig har den kendte hundesalon i de bagvedliggende lokaler.

-”Selvom vi ikke længere er en familiedrevet virksomhed i samme format, så føles det næsten sådan alligevel. Jeg er så heldig at have de bedste medarbejdere man kan forestille sig. De er med til at understrege vores slogan: Vi elsker dyr. For det gør vi altså virkelig. At værne om dyr og deres velbe ndende, er en seriøs passion for alle der arbejder i Loppetjansen.” Siger Stine stolt.

Når der spørges ind til nye initiativer i forretningen, så står munden ikke stille på Stine: - ”jo altså, vi er jo gået i gang med at tilbyde kurser i, hvordan folk kan klippe deres hunde derhjemme. Og desuden barsler vi med en ny uddannelse som hundefrisør. Det er svært at blive ud- dannet herhjemme og mange tager derfor til England. Det vil vi gerne lave om på og sikre at man har mulighed for at uddanne sig og få de mest grundlæggende kompe- tencer herhjemme.”

Afslutningsvis forklarer Stine: ”Vi er klar til hvad som helst – vi står aldrig stille, og det betyder også at vores viden om dyrene og deres behov, både inden for foder og tilbehør, den hele tiden bliver videreudviklet. Og det, er det, der gør os til noget særligt. Vi kan altid vejlede på en grundig, faglig og ordentlig måde, som gør at vores kunder har stor tillid til os. Og det er jo sådan set det absolut vigtigste - både for os, og for vores kunder.” 

Loppetjansen Hjemmeside

6. juni

MFA Biler

Vores kunder er vores gæster

Mogens Frederiksen Biler, byens Toyota forhandler, er en gammel kending hos mange:
-”MFA Biler overtog stedet her tilbage

i 2003 – og før det, har der også ligget Toyotaforhandler her. Vores værkfører har arbejdet under Toyota her i byen i over 40 år. Så folk ved godt hvem vi er.” Forklarer Niels Østergaard, med et skævt smil. Niels Østergaard har været afdelingsleder siden 2005, og har selv kørt Toyota i 20 år, så de gode erfaringer med mærket er der nok af og Niels oplever god opbakning fra sine kunder:

-”Vi oplever i høj grad at folk gerne vil handle lokalt. Og det er jo ikke kun hos os, men også hos de andre bilforhandlere her i byen. Hvis du kigger på landsplan, så bliver der procentvis købt ere biler i Nyborg, end der gør i andre tilsvarende byer. Vi har i Nyborg en række veletablerede bilfor- handlere, som har ligget her i mange år, og som folk har gode erfaringer med.”

I det hele taget er der godt gang i forretnin- gen på Vestergade 39. Hvis Niels dog skulle pege på noget som han synes han savner lidt, er det de yngre købere:

-”Toyota, har jo nok fået lidt et ry af at være en af de mest fornu ige og sikre biler på markedet – men det jo ikke altid det appellerer til de unge. Men faktisk så er

Toyota i gang med en udvikling, som nok er lige så fornu ig, men mere i takt med tidens trend.” Fortæller Niels. Bilfabrikan- ten har nemlig sat sig for at i 2050 vil deres biler ikke længere være a ængig af fossile brændsto er:

-”Og det tror jeg i høj grad, er noget som de yngre generationer går op i. Vi er som forhandler også begyndt at have et meget større fokus på miljøet, og laver hvert år miljøplaner for virksomheden.”

Udover at være en miljøbevidst forhandler, så kan MFA Biler også bryste sig af at være blandt landets mest vellidte af Toyotas kunder i Danmark. I forretningen står en sølvfarvet boomerang og pryder. Sådan en ndes kun hos de 10 forhandlere i landet, som har gjort sig særligt bemærket hos deres kunder:

-”Når en kunde kommer ind i forretnin- gen, så det jo det samme som at få gæster derhjemme. Vi byde dem velkommen på en ordentlig måde, og sige pænt farvel igen, når de går. Vores boomrang symboliserer selvfølgelig, at hvis du behandler kunderne ordentligt, så kommer de igen. Ligesom når du kaster en boomerang.” Siger Niels afsluttende og smiler. 

MFA Biler Nyborg Hjemmeside

11. april

Danske Tursejlere

Fritidsliv med perspektiv

- ”Vores mission går ud på at få endnu flere til at få øjnene op for den her lighedsværdi, der ligger i at sejle, og desuden at tale den gode sag om miljø og havneudvikling. ”Forklarer Leif Nielsen, forretningsfører i Danske Tursejlere.

”Vand det drager – det kan vi jo se på ham, der går forbi herude om morgenen med avisen og morgenbrødet under armen, slår sig ned på en bænk og bare nyder udsigten. Det er det, vi handler om. Vi skaber rammerne for, at sådan nogle oplevelser bliver endnu stærkere ved at være ude på bølgen blå.” Fortæller Leif, imens han peger ud på vandet. 

 

Leif er selv en passioneret lystsejler – og forklarer at hans personlige interesse hjælper ham hver dag i arbejdet for den maritime organisation, hvis formål er at gå i øjenhøjde med sine medlemmer:
- ”For os er god service lig med personlig og tilgængelig rådgivning. Og så er det vigtigt at vi samtidigt kan tilbyde attraktive medlemstilbud på forsikringer og støtte op om aktiviteter, som f.eks. vores turbøjer, der er med til at tømre os sammen som én stor sejlerfamilie.” Siger Leif. 

Danske Tursejlere fejrer 25 års jubilæum i år. Det begyndte som en lille forening, men i dag er der 3 ansatte, og organisationen, der er landsdækkende, drives fra kontor ved Nyborg Marina og har mere end 10.000 medlemmer. 

-”Vi valgte Nyborg, fordi byen ligger centralt i Danmark og har god infra -struktur. Og så kunne vi bare ikke stå for lækre lokaler direkte på havnen.” Siger Leif, der afsluttende opfodrer alle fra Nyborg og omegn til at holde øje med de aktiviteter, som Danske Tursejlere er værter for hen over sommeren der, udover jubilæumsfesten d. 23-25 juni, også består af bl.a. Visens Skib Turné, hvor visesangere kigger forbi Vesterhavnen d. 15 juli. 

 

Danske Tursejlere Hjemmeside